Членство

     Члени Українського метеорологічного та гідрологічного товариства – це професіонали у галузі гідрометеорології (метеорологія, кліматологія, гідрологія, океанологія, агрометеорологія, гідрографія, фізика атмосфери і океану, атмосферна геофізика тощо) та суміжних з нею галузей, які бажають всебічно сприяти розвитку гідрометеорологічної практики і науки, здійснювати пропаганду своїх  досягнень та ролі у суспільстві, розширювати інформованість населення про дослідження в галузі гідрометеорології, а також суміжних напрямків науки, техніки, виробництва та громадського життя.

     Члени Товариства Членами Товариства можуть бути фізичні особи — громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які досягли 18-річного віку, сприяють роботі Товариства, пропаганді та популяризації гідрометеорологічних знань й приймають участь у діяльності одного з  його відокремлених підрозділів.

     Стати членом Українського метеорологічного та гідрологічного товариства дуже просто. Для цього потрібно заповнити контактну форму.  Після чого з Вами зв’яжеться відповідальна особа Президії.


Якщо Ви приєднаєтеся, станете частиною активної громади гідрометеорологів, та зможете:

  • зустрічатися та підтримувати контакти з іншими гідрометеорологами та фахівцями, які займаються фундаментальними та прикладними дослідженнями у галузі гідрометеорології та інших суміжних напрямків науки і техніки;
  • розвивати  з в’язкі з іншими науковими товариствами та асоціаціями країни з питань гідрометеорологічної науки і техніки та брати участь  у спільних програмах;
  • отримувати наукову  та методичну допомогу в розробці освітніх програм, навчальних планів і викладання гідрометеорології та спеціальних гідрометеорологічних дисциплін у навчальних закладах;
  • залишатися в курсі сучасних гідрометеорологічних досліджень;
  • друкувати у „Українському гідрометеорологічному журналі ” результати власних досліджень, спостережень, авторські методики у сфері гідрометеорології та суміжних наук;
  • приймати участь в роботі з’їздів та публікувати матеріали доповідей у відповідних збірниках.