«

»

ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВА З ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ В УМОВАХ ЗМІНИ КЛІМАТУ

Вольвач О.В., к.геогр.н., доцент

Одеський державний екологічний університет


Ряд країн, особливо в останні роки, переходить на виробництво біопалива з цукрових буряків. Піонерами в цій справі є Франція та Німеччина, де збудовані для цього спеціалізовані й змішані підприємства, об’єднані в крупні компанії [1].

Найбільшими виробниками біоетанолу з рослин у світі є: США – 54,3% від загального обсягу виробництва, Бразилія – 33,7%, ЄС – 5%, Китай – 2,8%, Канада – 1,8% [3]. В Україні виробництво біоетанолу знаходиться поки що в зародковому стані, хоча природні умови для цього є найкращими серед усіх країн Європи. Тому Україні, як традиційно буряковій державі, доцільно використовувати цукрові буряки як сировину для виробництва біопалива.

Але виробництво біоетанолу в Україні поки що їде дуже повільними темпами: у 2012 році було вироблено 21,1 тис.т, що менше в 11 разів за існуючі потреби. З 1 тони коренеплодів цукрових буряків, вирощених в Україні, можна одержати 73 кілограми, або 100 л біоетанолу, що при врожайності 50 т/га забезпечує його вихід на рівні 3 600 кг або 4 500 літрів [2].

Нами було зроблено спробу оцінити можливості цукрової промисловості Вінницької області по виробництву альтернативного палива – біоетанолу з цукрових буряків в умовах зміни клімату на періоди 2011- 2030 рр. та 2031-2050 рр. за сценаріями А1В та А2. Розрахунки були виконані за умов збереження посівних площ культури на рівні 2013 р., коли вони за даними Головного управління статистики у Вінницькій області складали 65 тис.га.

Результати розрахунків представлені на рис. 1. Можна бачити, що за умов реалізації сценарію зміни клімату А1В у перший сценарний період, коли очікувана врожайність цукрового буряку складатиме 314 ц/га, а валовий сбір при посівній площі на рівні 2013 р. відповідно складатиме 2041 тис. т коренеплодів, можливо отримати 204 млн.л біоетанолу. У другий сценарний період, коли урожайність складатиме 344 ц/га, а валовий сбір – 2236 тис.т,  можна отримати  224 млн.л біоетанолу.

За умов реалізації сценарію зміни клімату А2 у перший сценарний період, коли очікувана врожайність цукрового буряку складатиме 344 ц/га, а валовий сбір при посівній площі на рівні 2013 р. відповідно складатиме 2041 тис. т коренеплодів, можливо отримати також 224 млн. л біоетанолу. У другий сценарний період, коли урожайність складатиме 335 ц/га, а валовий сбір – 2178 тис. т, можна отримати 218 млн. л біоетанолу.

Рисунок 1 – Можливості виробництва біопалива в Вінницькій області у порівнянні з необхідною кількістю: 1 — необхідна кількість у 2013-2016 рр.; 2 — необхідна кількість з 2016 рр.; 3 —  за умов реалізації сценарію А1В (2011-2030 рр.); 4 — за умов реалізації сценарію А2 (2011-2030 рр.); 5 — за умов реалізації сценарію А1В (2031-2050 рр.); 6 — за умов реалізації сценарію А2 (2031-2050 рр.)

 

Таким чином, отримані результати дозволяють рекомендувати виробникам сільськогосподарської продукції більше уваги приділяти саме цукровим бурякам як сировині для отримання альтернативних джерел палива, збільшувати посівні площі під цю культуру, відновлювати сівозміни, зменшувати посіви соняшника та ріпаку, модернізовувати цукрові та спиртові заводи, а також на юридичному рівні підтримувати виконання закону «Про альтернативні види палива».


Список використаної літератури

  1. Бондар В.С. Цукрові буряки, як відновлювальне джерело біоенергетики // Вісник цукровиків України. – 2014. № 1 (92). – С. 22-25.
  2. Доронін А.В. Конкурентні переваги біоетанолу з продукції цукробурякового виробництва // Вісник цукровиків України. – 2013. № 8 (87). – С. 18-20.
  3. Цукрові буряки (вирощування, збирання, зберігання) Під. заг. ред. Д. Шпаара. — К: ННЦ І АЕ, 2005. — 340 с.