«

»

ПРО ЗНАЧЕННЯ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РОБОТІ БАСЕЙНОВИХ УПРАВЛІНЬ ВОДНИХ РЕСУРСІВ (БУВР)

Будз О.П., к.т.н., Галік О.І., к.с.-г.н., Холоденко В.С., к.геогр.н., Косяк Д.С., к.геогр.н.

Національний університет водного господарства та природокористування


Пріоритетними напрямами розвитку водогосподарської галузі є реалізація нової водогосподарської політики в Україні – застосування концепції басейнового управління використання та охорони водних ресурсів.

Басейнові управління водних ресурсів (БУВР) – це є бюджетні неприбуткові водогосподарські організації, які знаходяться у підпорядкуванні Державного агентства водних ресурсів України (Держводагентство), реалізовують державну політику у сфері управління, використання, збереження та відтворення водних ресурсів, розвитку водного господарства, експлуатації водних об’єктів,  гідротехнічних споруд, державних меліоративних систем, а також вирішують разом з органами виконавчої влади та іншими організаціями, установами, підприємствами питання забезпечення населення і галузей економіки водними ресурсами даної області. Виконання покладених завдань та функції БУВР здійснює через міжрайонні управління водного господарства. Сьогодні в Україні нараховується 9 БУВР [2].

Структура та функції у всіх БУВР однотипні. У них працює 16 відділів і з них тільки два відділи функціонально направлені на виконання основного завдання Держводагентства – управління, використання, збереження та відтворення водних ресурсів. Зокрема, це відділ використання водних ресурсів та моніторингу вод і відділ водних об`єктів. На нашу думку, такий спеціаліст, як гідролог повинен працювати не тільки в Гідрометцентрах, а й мати можливість це робити у інших водогосподарських організаціях, управліннях та установах, зокрема БУВР. Так, як його кваліфікація згідно довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників це дозволяє, а також розширює можливість виконання БУВР їхніх безпосередніх функцій. Зокрема гідролог виконує такі основні завдання та функції [1]: організовує вивчення поверхневого стоку в басейнах річок; дренажного стоку на меліоративних системах; проводить вибір місць розміщення водомірних постів і гідрологічних створів на річках, магістральних каналах, гідротехнічних спорудах, організовує їх улаштування; складає на них паспорти. Здійснює гідрологічний контроль за правильністю ведення спостережень, виконує тарувальні роботи на водомірних постах та нівелювання. Бере участь у вибіркових гідрологічних вимірюваннях, виконує камеральне оброблення даних спостережень, проводить розрахунки, побудову графіків, аналізує та систематизує результати гідрологічних польових робіт, розробляє заходи поліпшення гідрологічної обстановки на водних об’єктах. Також він розраховує балансові показники та витрати води по каналах, річках, водосховищах, аналізує режими рівня води на меліоративних системах, їх відповідність до проектних показників, бере участь у веденні моніторингу меліорованих земель та державного моніторингу вод з питань, що стосуються напряму його роботи. Впроваджує сучасні автоматизовані системи контролю і збору інформації про гідрологічний режим на водних об’єктах та її комп’ютерне оброблення. Складає звітність встановленої форми з питань, що стосуються його функціональних обов’язків, забезпечує дотримання робітниками правил та норм охорони праці і виробничої санітарії.

Спеціаліст такої кваліфікації повинен знати: Водний і Земельний кодекси України; Закон України «Про меліорацію земель»; положення, інструкції, методичні та інші керівні матеріали, які стосуються сфери його діяльності; призначення гідрологічних об’єктів; основи гідрології; гідрологічну характеристику та вимоги якості виконання робіт; технічне нівелювання; організацію ведення моніторингу меліорованих земель та державного моніторингу вод; правила обліку і зберігання картографічного матеріалу; технічні характеристики і паспортні дані гідрологічного обладнання, приладів та устаткування і правила їх експлуатації; правила і норми охорони праці та виробничої санітарії.

Сьогоднішнім БУВР обов’язково потрібно мати у себе такого працівника з кваліфікацією гідролог, так як він є спеціалістом широкого профілю, якого готують з відповідними базовими дисциплінами професійно-практичної підготовки, враховуючи [1]. Він зможе забезпечити не тільки попередження проходження небезпечних паводків та повенів, які сьогодні часто відбуваються у західних та інших регіонах України, а й зможе займатися розробкою заходів щодо запобіганням шкідливій дії вод, протипаводковим захистом цих територій, забезпеченням безаварійного пропуску льодоходу та паводкових вод тощо.

Отже, у водогосподарських організаціях необхідно, щоб працював гідролог. І чим більше та ширше буде охоплено спектр основних питань, якими займається гідролог його навчальними планами, тим кращі знання зможуть показати підготовлені фахівці на практиці у БУВР.


Список використаної літератури

  1. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск   «Сільське  господарство  та  пов’язані  з  ним  послуги». Розділ: «Гідромеліоративні споруди, зрошувальні та осушувальні системи». – Рівне: НУВГП, 2004. – 155 с.
  1. Електронний ресурс: scwm@scwm.gov.ua