«

»

ОСОБЛИВОСТІ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ДНУ ІМ.О.ГОНЧАРА У РАМКАХ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ»

Шерстюк Н.П., докт.геогр.н., професор

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара


Гідрометеорологічна освіта у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара (ДНУ ім. О.Гончара) започаткована у 2008 році: був відкритий напрям підготовки за освітньою програмою бакалаврів, у 2011 році – спеціальність «Гідрологія» за ОППП спеціалістів, у 2013 році – магістрів. Підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів здійснюється за затвердженими ОППП та навчальними планами.

Специфікою геолого-географічного факультету ДНУ ім. О.Гончара є те, що на факультеті навчаються студенти за напрямами підготовки «Гідрометеорологія», «Геологія», «Географія». Відповідно до «Таблиці відповідності…» усі названі напрями підготовки увійшли до нової спеціальності «Науки про Землю». Набір на навчання у 2016-2017 навчальному році відбувся на спеціальність «Науки про Землю», відповідно були розроблені нові ОПП та навчальні плани. Організація навчального процесу бакалаврів запланована таким чином, що перший та другий навчальні роки вони навчаються разом. Вибір спеціалізації відбувається після другого року навчання, третій та четвертий роки бакалаври навчаються на обраною спеціалізацією.

Відміни у навчальних планах бакалаврів 2016 та 2015 років набору наведені у таблиці.

 

Таблиця. – Порівняння навчальних планів підготовки бакалаврів за спеціальністю «Науки про Землю» та напрямом підготовки «Гідрометеорологія»

 

Нові елементи навчального плану, які увійшли до навчального плану бакалаврів 2016 року набору за спеціальністю «Науки про Землю» (спеціалізація «Гідрологія») Елементи навчального плану, які не увійшли до навчального плану бакалаврів 2016 року набору за спеціальністю «Науки про Землю» (спеціалізація «Гідрологія») порівняно з планом набору 2015 року
1. Загальна геологія

2. Геоморфологія

3. Мінералогія

4. Історична геологія з основами палеонтології

5. Природні ресурси світу

6. Геотектоніка

1. Гідрометеорологічні основи охорони довкілля

2. Гідробіологія

3. Основи математичного моделювання і прогнозування гідрометеорологічних процесів

4. Основи гідрохімії

5. Морфологія річкових басейнів

Біогеографія/Географія ґрунтів/Основи суспільної та соціальної географії*  
Петрографія та літологія/Пошуки та розвідка корисних копалин/Структурна геологія*  
Практика навчальна з основами топографії Навчальна практика (фізико- географічна)
Практика навчальна (комплексна) Навчальна практика з методів гідрометеорологічних вимірювань
Кваліфікаційна робота Комплексний кваліфікаційний екзамен

 

Примітка. * – дисципліни за вибором студента, з них обирають одну з трьох запропонованих.

 

Появу нових дисциплін у ОППП бакалаврів спеціальності «Науки про Землю» можна тільки вітати, особливо таких як «Загальна геологія» та «Геоморфологія». Такі ж дисципліни, як «Мінералогія», «Історична геологія з основами палеонтології», «Природні ресурси світу» та інші мало відповідають підготовці гідрометеорологів, але, нажаль, вони об’єктивно увійшли до навчальних планів внаслідок об’єднання трьох напрямів підготовки. У той же час втрачені такі важливі дисципліни як «Гідробіологія», «Основи гідрохімії», «Основи математичного моделювання і прогнозування гідрометеорологічних процесів».

У навчальних практиках також відбулися зміни. Якщо навчальна практика після першого роки навчання залишилася близькою за змістом, то навчальна практика після другого року навчання повныстю змінила зміст, що призвело до втрати навчальної практики з методів гідрометеорологічних вимірювань.

Змінилась і форма атестації здобувачів вищої освіти. Замість Комплексного кваліфікаційного екзамену бакалаври будуть виконувати кваліфікаційну роботу. Кожен з видів атестації здобувачів має переваги та недоліки. Кваліфікаційна робота бакалавра дозволяє здобувачеві вищої освіти набути навичок організації, вирішення та узагальнення отриманих результатів при вирішенні фахової задачі.

Наразі рішення Міністерства освіти та науки про винесення спеціальності «Географія» зі «Наук про Землю» призведе до нових змін у ОППП та навчальних планах.

У підсумки треба зазначити, що для якісної підготовки бакалаврів за спеціальністю «Науки про Землю», спеціалізацією «Гідрологія» необхідно продовжувати методичну роботу з удосконалення ОППП та навчальних планів, змінювати програми дисциплін та навчальних практик.