«

»

ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ – ГОЛОВНА ЛАНКА В СИСТЕМІ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ І МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ В УКРАЇНІ

Косовець О.О.

Центральна геофізична обсерваторія


Згідно з Положенням Центральна геофізична обсерваторія у межах своїх повноважень бере участь у реалізації державної політики у сфері гідрометеорологічної діяльності і є головною гідрометеорологічною організацією з питань методичного керівництва стосовно здійснення спостережень, у т.ч. приземних метеорологічних, геліогеофізичних, аерологічних, гідрологічних (річкових, озерних), спеціалізованих гідрометеорологічних спостережень та спостережень за хімічним та радіоактивним забрудненням навколишнього природного середовища на базовій мережі, а також експедиційних досліджень з вивчення гідрометеорологічних явищ, здійснення топографічних робіт.

Законодавчою підставою діяльності ЦГО є стаття 12 Закону України «Про гідрометеорологічну діяльність».

В обсерваторії функціонують шість основних методико-виробничих підрозділів, які обробляють і узагальнюють інформацію  з гідрометеорології та моніторингу забруднення довкілля: відділ метеорології (з 1855 р.) – ровесник обсерваторії, відділ гідрології і державного водного кадастру (з 1927 р.), відділ кліматології (з 1928 р.), відділ спостережень за станом хімічного забруднення (з 1973 р.), відділ інформації про стан забруднення природного середовища (з 1973 р.), відділ радіаційно-екологічного контролю (з 1986 р.). У 1995 р. в складі обсерваторії створено галузевий державний архів матеріалів гідрометеорологічних спостережень. Це єдиний в Україні спеціалізований архів, в якому зберігається унікальна інформація про минулий та сучасний стан довкілля України за його кількісними і якісними показниками.

Методико-виробничі відділи обсерваторії випускають щомісячники і щорічники, кліматичні довідники, які широко використовуються в наукових дослідженнях та господарській діяльності. Центральна геофізична обсерваторія з 1992 року бере активну участь у підготовці національної доповіді про стан довкілля в Україні.

Колектив Центральної геофізичної обсерваторії працює над вирішенням нових завдань, які постають у зв’язку з євроінтеграцією України, одночасно сподіваючись на утворення окремого  органу державної виконавчої влади у сфері гідрометеорології та моніторингу забруднення довкілля Держгідрометмоніторинг.