«

»

АГРОМЕТЕОРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Адаменко Т.І., к.г.н.

Український гідрометеорологічний центр


В світовому масштабі Україна має один  із  найбільших потенціалів для виробництва продовольства.

Природні умови країни в цілому сприяють сільгоспвиробництву,  однак постійно потребують не лише впровадження передових технологій,  а й глибокого знання агрокліматичних умов місцевості, ймовірності настання різних гідрометеорологічних факторів, що впливають на урожай та інформації про те, як вони поєднуються у кожному конкретному році, сезоні, періоді, випадку. Цій потребі призначене агрометеорологічне забезпечення, яке здійснюють метеорологічні станції (М), гідрометеорологічні організації (ЦГМ, РЦГМ) та Український гідрометеорологічний центр (УкрГМЦ).

Основним завданням агрометеорологічного забезпечення є дослідження агрометеорологічного режиму території України, забезпечення агрометеорологічною та агрокліматичною інформацією сільськогосподарських органів державного і обласного підпорядкування та методичне керівництво оперативно-виробничими підрозділами і метеостанціями із агрометеорологічного розділу спостережень та робіт.

Агрометеорологічне забезпечення органів державної влади, Мінагрополітики, організацій та відомств сільськогосподарського напрямку має такі форми:

 • декадні та річні агрометеорологічні бюлетені по Україні та областях;
 • агрометеорологічні прогнози, в т.ч. врожаю та валового збору по 14 с.- г. культурах;
 • огляди агрометеорологічних умов вирощування с.-г. культур та їх перезимівлі за певні періоди;
 • агрокліматичні довідники та агрокліматичні атласи по території України та в розрізі областей;
 • агрометеорологічні щорічники по території України і Київської області;
 • оперативні інформації про фактичні агрометеорологічні умови, що склалися, про аномальні погодні умови росту і розвитку с.- г. культур, які можуть зменшити урожай .
 • результати наземних обстежень та агрометеорологічні характеристики умов вегетації, перезимівлі озимих культур, багаторічних трав, плодових дерев тощо;
 • поточна та багаторічна інформація про опади, запаси вологи у ґрунті, сніговий  покрив,  температуру  ґрунту  на  глибині  залягання   вузла
 • кущіння, рівні залягання ґрунтових вод, прогрівання та зволоження орного шару ґрунту у весняний період, накопичення ефективного тепла тощо;
 • уточнення кількісних і якісних показників про агрокліматичні та агрометеорологічні умови в Україні, в розрізі областей, окремих районів;

Регулярні види агрометеорологічного забезпечення:

Декадний агрометеорологічний бюлетень — основне оперативне періодичне інформаційне прогностичне видання гідрометслужби, в якому висвітлюються вплив фактичних погодних умов на ріст і розвиток с.-г. культур, вміщуються агрометеорологічні прогнози, кількісні характеристики, одержані при аналізі і прогнозі агрометеорологічних  явищ. Декадні бюлетені видаються в Україні з 1921 року.

Крім декадних бюлетенів складаються агрометеорологічні прогнози, які мають завчасність 1—1,5 місяців і є важливою складовою агрометеорологічного забезпечення,  основні прогнози :

 • прогноз очікуваних площ озимих культур у незадовільному стані на початок весни;
 • запасів продуктивної вологи в ґрунті під озиминою та на зябу на початок вегетаційного періоду;
 • строків і агрометеорологічних умов цвітіння плодових дерев;
 • агрометеорологічних умов росту зернових культур;
 • строків достигання і умов збирання озимих і ярих зернових культур;
 • строків викидання   волоті   та   агрометеорологічних  умов   росту кукурудзи в період листоутворення;
 • строків настання молочної стиглості зерна кукурудзи;
 • агрометеорологічних умов перезимівлі озимих;
 • урожайності і валових зборів озимих пшениці, жита і ячменю, ярого ячменю, вівса, кукурудзи, гречки, проса, риса, соняшнику;
 • урожайних властивостей озимої пшениці.

Агрометеорологічне забезпечення на кожному рівні здійснюється відповідно до затверджених річних планів гідрометеорологічної діяльності організацій у розділі  « агрометеорологічне забезпечення».

Базою для агрометеорологічного забезпечення є матеріали метеорологічних та агрометеорологічних спостережень, які проводяться на 163 метеорологічних станціях України.