«

»

ВПЛИВ ЗМІН КЛІМАТУ НА РОБОТУ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ СЦЕНАРІЇВ RCP 4.5 ТА RCP 8.5

Хоменко І.А., к.геогр.н., доц.

Одеський державний екологічний університет


Зміни клімату вливають перш за все на транспортну систему через зростання повторюваності та інтенсивності стихійних гідрометеорологічних явищ. Ступінь впливу може варіювати в залежності від режиму роботи транспортної системи та регіону країни, але зміни клімату поширюються на всі райони земної кулі, тому в тій чи іншій мірі матимуть наслідки скрізь та вимагають змін в проектуванні, конструюванні, роботі та підтримці транспортної системи.

В роботі було проаналізовано вплив кліматичних змін на режим роботи транспорту уздовж 2 автошляхів «Ковель – Рівне – Веселий Поділ – Харків – Біловодськ» та «Семенівка – Ніжин – Черкаси – Бобринець  – Одеса – Ізмаїл».

База даних містила ряди середньодобових значень температури, кількості змішаних або рідких опадів, кількості опадів твердої фази, відносної вологості та швидкості вітру, отриманих за період 2011–2050 рр. за сценаріями RCP4.5 та RCP8.5 для 11 міст України.

Як за сценарієм RCP4.5, так і за сценарієм RCP8.5 відбувається суттєве потепління клімату, яке виявляється у суттєвому збільшенні середньомісячних та середніх річних температур для всіх міст, що розглядаються.

Для всіх пунктів спостерігається єдина загальна риса у характері змін температури в обох сценаріях – збільшення амплітуди змін температури та зсув температури як в область низьких так і в область високих значень порівняно з періодом 1961-1990 рр.

Порівняно з січнем амплітуда змін температури в липні збільшується  в кілька разів за обома сценаріями, тому влітку вплив погодних умов на транспортну систему є більш інтенсивною.

Зростання кількості днів з середньою максимальною температурою ≥350С порівняно з кліматичною нормою спостерігається для всіх станцій, що розглядаються. За сценарієм RCP8.5 зростання є більшим, ніж за сценарієм RCP4.5. Найбільш інтенсивне зростання кількості днів з середньою максимальною температурою ≥350С має місце в південних та східних районах України. Найбільший внесок у збільшення температури відбуватиметься у період 2021-2050 рр., тобто температура з часом підвищуватиметься. Це також свідчить про те, що повторюваність екстремально високих температур з часом зростатиме.

Екстремальні від’ємні температури майже не відзначаються, окрім м. Харків та м.Біловодськ, де їх повторюваність становить  0,01%.

Отримані результати свідчать про те, що в майбутньому особливу увагу слід приділяти тому, щоб дорожнє покриття автошляхів, які  розглядаються, витримувало екстремально високі температури, а в східних районах Українинеобхідно врахувати також те, що може існувати ризик і екстремально низьких температур.

За обома сценаріями спостерігається зменшення річної кількості опадів, виключаючи північний захід країни (ст. Веселий Поділ, Ковель, Рівне), де річна кількість опадів незначно збільшується на 1-12% за обома сценаріями,та ст. Семенівка, на якій прогнозуєтьсязбільшення річної кількість опадів на 57%, що становить суттєву небезпеку для транспортної системи.

Найбільша кількість опадів від 55 до 70% припадає на теплий період.

Для всіх станцій має місце збільшення кількості днів з незначною кількістю опадів (≥0,1, ≥0,5 та ≥1,0 мм/доба), повторюваність інтенсивних опадів для всіх станцій зменшується, проте, екстремальні опади (≥30,0 мм/доба) спостерігаються на всіх станціях.

Для всіх станцій зростає кількість змішаних опадів в декілька разів,  що є несприятливим фактором для транспортної системи. Кількість твердих опадів уздовж обох автотрас, навпаки, зменшується; в південних районах – до декількох днів на рік.Через збільшення змішаних опадів порівняно з кліматичним періодом зростаєприблизно в 2-3 разиповторюваність таких явищ як ожеледь, виключаючи південні станції, на яких має місце зменшення кількості випадків ожеледі приблизно в 2 рази.Незважаючи на зменшення твердих опадів, повторюваність хуртовин на всіх станціях лишається такою самою як і період 1961-1990 рр.З усіх небезпечних явищ, які розглядаються,ожеледиця зі швидкістю вітру ≥10 м/с практично не спостерігається.

Через збільшення повторюваності зливових опадів в усіх містах досить часто спостерігається «мокре покриття», особливо в травні та червні.

Середня річна швидкість вітру зростає уздовж обох автошляхів за обома сценаріями. Слід зауважити, що результати за періоди 2011-2050 рр. та 2021-2050 рр. є практично однаковими за обома сценаріями, що вказує на те, що середні значення швидкості вітру є практично однаковими на протязі періоду 2011-2050 рр.

Збільшення середньої швидкості вітру в деяких пунктах свідчить про зростання повторюваності метеорологічних явищ, які можуть погіршувати ситуацію на дорогах, а саме: слизьке дорожнє покриття в поєднанні з великими швидкостями вітру може вивести з під контролю транспортний засіб або опади в поєднанні з великими швидкостями вітру можуть суттєво впливати на видимість. Ці висновки підтверджуються аналізом розподілу повторюваності швидкостей вітру не менших від 10 та 15 м/с, оскільки в усіх пунктах вони мають найбільшу повторюваність взимку.