«

»

СТІЙКІСТЬ ПОЛЯ ВІДКЛАДЕНЬ ОЖЕЛЕДІ КАТЕГОРІЇ НЯ ПРОТЯГОМ 1961-1990, 1991-2000, 2001-2010 ТА 2011-2015 рр.

Пясецька С.І., к.геогр.н.

Український гідрометеорологічний інститут ДСНС України та НАН України


Для визначення стійкості поля відкладень ожеледі категорії НЯ (небезпечні) та імовірних змін у ньому досліджено усі станції на яких були встановлені такі відкладення протягом окремих періодів часу (1961-1990, 1991-2000, 2001-2010, 2011-2015 рр.). Встановлено ряд станцій які  постійно повторюються у визначених відтинках часу та у базовому періоді, що вказує на певну стійкість утворення відкладень ожеледі категорії НЯ по окремих місяцях і вказує на не випадковість їх утворення саме на цих станціях. Для встановлення тенденцій було порівняно окремі часові інтервали між собою. Так, у 1991-2000 рр. відносно 1961-1990 рр. у Чернівецькій, Сумській, Донецькій, Запорізькій областях з’явилися станції на яких у базовому періоді не спостерігалось відкладення ожеледі категорії НЯ, однак за кількістю станцій із такими відкладеннями цей період поступається базовому, за винятком Чернівецької, Сумської, Запорізької та Донецької областей, де з’явилися нові станції з такими відкладеннями. Найбільш помітне скорочення кількості станцій із відкладеннями ожеледі категорії НЯ відбулось у Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Івано- Франківській, Волинській, Чернігівській, Київській, Одеській, Херсонській та АР Крим. Водночас змінився і перелік станцій де спостерігались такі відкладення особливо у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Київській та Ар Крим.

У 2001-2010 рр. відносно 1961-1990 рр. також відбувся перерозподіл таких відкладень ожеледі. Виявлено області, де кількість станцій із такими відкладеннями різко скоротилася порівняно із базовим періодом (Закарпатська, Львівська, Рівненська, Хмельницька,  Полтавська, Черкаська, АР Крим), а також дещо змінився перелік станцій, які спостерігали такі відкладення ожеледі.

У 2001-2010 рр. відносно 1991-2000 рр. у ряді областей (Закарпатська, Тернопільська, Івано-Франківська, Волинська, Київська, Херсонська) кількість станцій із такими відкладеннями ожеледі зросла (з’явилися станції, які не відмічалися у попередньому десятиріччі), що вказує на  певне розширення поля відкладень ожеледі категорії НЯ відносно попереднього періоду. У Хмельницькій, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій областях та АР Крим кількість станцій із такими відкладеннями дещо зменшилася, особливо це помітно у Полтавській та Черкаській областях. У Чернігівській, Львівській, Вінницькій, Луганській, Одеській, Миколаївській областях кількість станцій із такими відкладеннями залишилась не змінною, проте спостерігалась зміна у складі станцій із ними (поява нових станцій та відсутність колишніх).

Відносно 1961-1990 рр., у періоді 2011-2015 рр. кількість станцій із відкладеннями ожеледі НЯ була менша, а у Чернігівській та Волинській областях такі випадки відкладень були відсутні взагалі. Стосовно переліку станцій із відкладеннями ожеледі категорії НЯ у 2011-2015 рр., з’ясовано що вони здебільшого повторюють станції, де вони були встановлені у 1961-1990, 1991-2000 та 2001-2010 рр., однак було виявлено певні відмінності – переважно це поява станцій, які були присутні у базовому періоді, але які могли бути відсутніми у одному з наступних десятиріч.

Відносно 1991-2000 та 2001-2010 рр. – протягом 2011-2015 рр. у окремих областях частина станцій на яких було встановлено відкладення ожеледі категорії НЯ частково збігалась із станціями у 1991-2000 рр., а у інших більше збігалася із періодом 2001-2010 рр. Було помічено, що відносно цих 2-х десятиріч кількість станцій із такими відкладеннями ожеледі зазнавала коливань. Відносно 1991-2000 рр. у 2011-2015 рр. збільшення кількості станцій із відкладеннями ожеледі НЯ відбулось лише у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Миколаївській областях, а зменшення у Закарпатській Чернігівській, Сумській, Житомирській, Харківській, Черкаській, Луганській  Донецькій, Вінницькій, Кіровоградській Дніпропетровській, Одеській та АР Крим. Найбільш помітним це було у областях центру та сходу країни — Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій. У Хмельницькій, Київській, Полтавській, Херсонській областях кількість станцій у цих двох періодах була рівною, проте склад станцій дещо змінився. Відносно 2001-2010 рр. у 2011-2015 рр. лише у Львівській, Хмельницькій, Полтавській та Миколаївській областях помічено деяке збільшення кількості станцій із відкладеннями ожеледі категорії НЯ. У більшості областей встановлено зменшення кількості станцій із такими відкладеннями та деякий їх перерозподіл. Воно найбільш помітне у Чернігівській, Волинській, Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Херсонській та АР Крим. У Тернопільській, Черкаській та Харківській областях кількість станцій із ними фактично не змінилась, але дещо змінився їх склад – з’явилися станції, які були присутні у періодах 1961-1990 або у 1991-2000 рр.

Спільним для усіх вищенаведених періодів є те, що майже у всіх областях є станції, які у більшості з цих періодів виявили стійкість у наявності відкладень ожеледі категорії НЯ. Встановлено, що більше усього таких станцій спостерігається у областях – Хмельницькій, Полтавській, Харківській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Луганській, Донецькій Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій, Херсонській та АР Крим.