«

»

ПРО ДОСТОВІРНІСТЬ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ СЕРЕДНІХ ПОКАЗНИКІВ МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ ВЕЛИЧИН

Олійник Р.В., к.ф-м.н., Нікіфорова О.В.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка


Щоденний добовий профіль температури повітря та його середнє значення широко використовується як незалежна змінна в алгоритмах, що описують різні додатки в прикладній метеорології. Питання, що порушується в даному дослідженні – це: чи є різниця в середній добовій температурі повітря, яка розрахована за різними методами [2]. Методика отримання узагальнених характеристик метеорологічних величин, що застосовується в ЦГО, пропонує розрахунок середньої добової температури, зокрема для повітря як середнє арифметичне із 8-ми строкових спостережень [1, п. 6.1.2.], що має сенс для динамічного інтервального ряду, а не моментного. Наразі широко застосовується практика осереднення мінімальної та максимальної температури для оцінки середньої добової температури, яка передбачає, що добовий цикл симетричний протягом усього року. Аналіз добових профілів температури повітря вказує, що варіабельність цієї оцінки істотно більша, ніж тих, що використовують строкові покази температури, отримані протягом всього дня. Проте ВМО-2010 [4] рекомендує використовувати саме такі оцінки, незважаючи на їх недоліки. Практика використання мінімальних та максимальних температур може бути виправданою, якщо для оцінки середньої добової температури використовувати їх погодинні значення [3]. Незважаючи на те, що різниця в середніх добових температурах,  отриманих за різними методами, виявилася неістотною, тим не менше, виникають суттєві відмінності у відгуках від нелінійних алгоритмів, що використовують різні підходи при визначенні середньої добової температури [1]. Метод, заснований на щохвилинних вимірюваннях температури, дає найкраще уявлення про добовий термічний режим у порівнянні з іншими методами та дозволяє через інтегральну добову температуру вийти на достовірну оцінку середньої добової температури (рис. 1).

Рисунок 1 — Добовий профіль температури повітря 15.07.2016 р. м. Київ.

 

Список використаної літератури


  1. РД   52.04.614-2000 РУКОВОДЯЩИЙ  ДОКУМЕНТ  НАСТАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИМ  СТАНЦИЯМ  И  ПОСТАМ  Выпуск  3. Часть II. Обработка материалов метеорологических наблюдений.
  2. Albert Weiss, Cynthia J. HaysCalculating daily mean air temperatures by different methods implications from a non-linear algorithm$: Agricultural and Forest Meteorology 128 (2005), 57–65.
  3. Hopkinson RF, Mckenney DW, Milewska, EJ, HutchinsonMF, PapadopolP, VincentLA. 2011. ImpactofAligningClimatologicalDayonGriddingDailyMaximum – Minimum. J. Appl.Met. Clim. 50, 1654-1665.4. WMO. 2010. Guide to Climatological Practices WMO-No. 100 (third edition) Availableat http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/guide/documents/W MO_100_en.pd. PublishedJune 2010. Accessed October 24, 2011.