«

»

ХАРАКТЕР РОЗПОДІЛЕННЯ АТМОСФЕРНИХ ОПАДІВ В ОДЕСЬКОМУ РЕГІОНІ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Косолапова Н.І., аспірант, Івус Г.П., к.геогр.н, професор, Гончарова Л.Д., к.геогр.н, доцент

Одеський державний екологічний університет


Як відомо, важливою складовою як глобального, так і регіонального клімату є атмосферні опади. Утворення і випадіння опадів в Україні – наслідок складних макроциркуляційних процесів, що визначають тепло- і вологообмін в атмосфері. Розподіл кількості опадів в окремих районах і, насамперед в Одеському регіоні, вказує на значну неоднорідність цього поля, зумовлену різними умовами опадоутворення.

Знання про атмосферні опади необхідні людству, щоб планувати роботу різних сфер господарської діяльності будь-якої країни. Це будівельна, комунальна сфери та потреби багатьох інших підрозділів, в яких необхідно враховувати кліматичні особливості при плануванні соціально-економічного розвитку регіону, при проектуванні промислового та житлового будівництва.

Атмосферні опади – частина кліматичних ресурсів, що найістотніше (поряд з температурою повітря) впливає на  об’єкти сільськогосподарського виробництва і є важливим чинником для обґрунтування ведення і висвітлення систем землеробства, вегетації польових культур та ін. Сезонні особливості сільськогосподарського виробництва у поєднанні з агрометеорологічною та агрокліматичною інформацією свідчать про сталу потребу і сільського виробництва в ній.

Як свідчать результати досліджень багатьох науковців, не тільки за ХХ століття річна кількість опадів на території України нерівномірно змінювалася. Ці зміни спостерігаються і на початку ХХІ століття. Зіставлення тривалості періодів у змінах опадів на станціях, розташованих на значній відстані одна від одної, свідчать про загальні причини цих змін, якими можуть бути багаторічні цикли у змінах сонячної активності, вулканічної діяльності або коливань циркуляції атмосфери.

При вивчені ролі атмосферної циркуляції в формуванні температурно- вітрового режиму, а також режиму опадів необхідно враховувати як макромасштабну циркуляцію, так і регіональні процеси, які безпосередньо впливають на клімат відносно невеликої території.

Зміни температурно-вологісного режиму досліджуваної території добре узгоджуються зі змінами характеру циркуляції атмосфери в Атлантико-Європейському секторі. В останні декілька десятирічь відбулося зміщення на схід (до 20°) центрів дії атмосфери – Сибірського та Азорського максимумів. Ці процеси зумовлюють додатні аномалії температури повітря у холодний період року та особливості режиму зволоження не тільки території України, а й окремих її областей.

Тому метою даного дослідження є визначення характеру розподілення атмосферних опадів на станціях Одеського регіону на початку ХХІ  століття в умовах змінювання і коливання клімату.

Враховуючи практичну значущість прогнозування атмосферних опадів, доцільно було оцінити їх просторово-часове змінювання на території Одеського регіону, котрий, як відомо, є районом з недостатнім зволоженням, тобто спостерігається найбільша імовірність посушливих років. Тут випадає найменша в Україні кількість опадів за рік (400-500 мм) та на узбережжі – менше 400 мм.

Запропонований ВМО стандартний кліматологічний період 1961-  1990 рр. дозволив виявити особливості змін як добових сум, так і місячної кількості атмосферних опадів на території Одеської області на початку  ХХІ століття.

Особливості режиму зволоження Одеського регіону у періоди 2000- 2009 рр та 2010-2015 рр. розглядалися для 10-ти станцій області за холодний і теплий періоди, рік та за кожний місяць окремо.

Для з’ясування характеру та закономірностей розподілу атмосферних опадів на території Одеської області застосовували статистичні методи опрацювання вихідної інформації.

На основі строкових даних кількостей опадів (00 та 12.00) була визначена кількість днів з опадами різних градацій та у відсотках, кількість днів з дощем за кожний рік визначеного періоду та у відсотках від загальної кількості за весь період досліджень для окремих станцій  Одеської області.

Практичне значення мають дані про опади 10, 20, 30 мм і більше за добу у зв’язку з тим, що вони завдають значних збитків господарству.  Тому були проаналізовані ці характеристики на кожній з десяти станцій регіону. Часта повторюваність таких опадів відбувається під час переміщення південних циклонів і пояснюється великим вмістом вологи у повітрі та інтенсивним вертикальним рухом. Такі опади можуть випадати у будь-якій частині області. У річному розрізі найбільша повторюваність кількості днів з опадами 10, 20, 30 мм і більше за добу припадає на теплу пору року (квітень — жовтень).

Південь України виділяється за кліматичними характеристиками в окрему область. Це обумовлено не тільки впливом Чорного моря, але й специфічними особливостями циркуляції.

Таким чином, географічне розташування Одеської області формує складний характер атмосферних процесів і відповідно розподіл опадів по її території на початку ХХІ століття в умовах сучасних змін і коливань клімату.