«

»

ОЦІНКА ПОВТОРЮВАНОСТІ ВІДКЛАДЕНЬ ОЖЕЛЕДІ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ СУЧАСНОГО КЛІМАТУ

Гребенюк Н.П., мол.н.с.

Український гідрометеорологічний інститут ДСНС України та НАН України


Тенденції, що спостерігаються в зміні гідрометеорологічних величин за останні 15 років вказують на прискоренні процецесу потепління. На територіїї України глобальне потепління проявляється здебільше у підвищенні температури повітря особливо взимку, що зумовлене частотою відлиг та їх тривалістю, і як наслідок зміна розподілу кількості випадків з ожеледдю та їх інтенсивності, що відбувається при значній різниці температур, яка виникає при різкому потеплінні або різкому похолоданні.

У зимовий період спостерігається основна кількість випадків з відкладеннями ожеледі на дротах стандартного ожеледного станка. Тому було доцільно розглянути температурний режим в окремі зимові місяці на фоні якого відбувалися ці явища.

Січень є визначальним місяцем для зимового періоду. Порівняно з кліматологічною стандартною нормою (1961-1990 рр) в останні 15 років нового тисячоліття січень значтопотеплішав. Отримані результати ще раз підтвердили підвищення температури повітря, особливо у північних, східних та центральних районах країни, які перевищують 2 оС. На решті території аномаліїї перевищують 1 оС.

За період 2001-2015 рр. додатні аномалії лютого відносно кліматологічної стандартної норми дещо менші ніж у січні. На півночі, північному сході та центральних районах їх величина не перевищує 1.1-1.3оС. Дедалі частіше саме лютий в окремі роки починає відповідати своїй назві, як найхолодніший місяць року. Таким за останні роки нового тисячоліття був лютий 2003, 2005, 2006, 2011, 2012 рр. зі значною від’ємною аномалією.

Найменше підвищення температури відмічається у грудні. Додатні аномалії на всій території Україниі не перевищують 1оС, лише на півдні Одеської області аномалія складає більше 1.2 оС.

Такі температурні аномалії створюють певні умови для утворення ожеледі та її розповсюдження. Порівнюючи різницю середньої кількості випадків ожеледі на дротах ожеледного станка у сучасний період відносно кліматологічної стандартної норми у окремі зимові  місяці прослідковується значне збільшення осередків ожеледі саме у січні, який зазнав найбільших температурних змін до потепління у порівнянні з іншими зимовими місяцями.

Враховуючи увесь ожеледо-паморозєвий період (I, II, III, IV, X, XI, XIIмісяці) протягом 2001-2015 рр.відмічено, що при сучасних змінах клімату на початку ХХІ ст. спостерігається незначне зменшення  середньої кількості випадків ожеледі на всій території України, але це не виключає існування окремих осередків до збільшенняу окремі місяці. Більш помітне таке зменшення на заході (Волинській, Львівській областях), в центральних областях (Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полавській), південних (Одеській, на заході Миколаївської областях), а також на сході (Харківській, Луганській областях). Рис.1

1961-1990 рр. 2001-2015 рр.

Рисунок 1 Середня кількість випадків ожеледі на дротах ожеледного станка за рік з урахуванням усьогоожеледо-паморозєвого періоду (I, II, III, IV, X, XI, XIIмісяці) протягом 1961-1990 та 2001-2015 рр.

При вивченні такого явища, як ожеледь доцільно було розглянути випадки які відносяться до категорії небезпечні явища (НЯ-діаметром 6-19 мм) і можуть виявляти певну загрозу для господарства країни. Відкладення ожеледі категорії НЯ нерівномірно розповсюджуються не тільки на території України у межах кожної окремо взятої області, а й істотно змінюється від місяця до місяця та з року в рік.

За період 2001-2015 рр саме у січні відзначається найбільша повторюваність ожеледі категорії НЯ (33 % від загальної кількості) у порівнянні з періодом 1961-1990 рр. (23%). Зменшення повторюваності у лютому до 20% (відносно 25), жовтні 2% (відносно 5%) та листопаді до 8%(відносно 13%). Повторюваність випадків з ожеледдю категорії НЯ у березні та грудні залишилася не змінною.

Доцільність подальших досліджень треба розглядати як  напрямок, що дозволяє вивчити наслідки змін клімату та визначити зменшення чи збільшення повторюваності небезпечних явищ таких, як ожеледь та інші.

Подальший розвиток потепління глобального і регіонального клімату в свою чергу може призвести до порушення кліматичної рівноваги. Це сприяє виникненню нових непередбачених кліматичних загроз, які можуть завдати значних економічних збитків.