«

»

ЕЛЕКТРОННИЙ АТЛАС «ФАКТИЧНІ ТА ОЧІКУВАНІ ЗМІНИ КЛІМАТУ В УКРАЇНІ»

Балабух В.О., к.геогр.н., Ягодинець С.М., Самчук Є.В., Малицька Л.В., Краковська С.В.,к.ф.-м.н., Довгаль Г.П., Лавриненко О.М.

Український гідрометеорологічний інститут ДСНС та НАН України


Протягом останніх десятиріч проблема зміни клімату стала однією з найбільш гострих проблем світової економіки і політики. Ратифікація Україною Паризької угоди та подальша імплементацією її положень потребує науково обґрунтованої інформації щодо фактичних і очікуваних змін клімату та їх наслідків, визначення ризиків та вразливості до зміни клімату на рівні регіонів, областей, територіальних громад, секторів економіки. Прийняття управлінських рішень щодо забезпечення запобігання зміні клімату та адаптації до неї потребує обізнаності громадянського суспільства та органів державної влади з усіма аспектами проблеми зміни клімату. Для цього необхідно мати комплексну характеристику стану, фактичних та очікуваних змін клімату в регіонах України. З цією метою було розроблено електронний атлас «Фактичні та очікувані зміни клімату в Україні», який дозволяє надати необхідну інформацію в наочному та систематизованому вигляді.

В атласі для усіх областей України та країни загалом у графічному та табличному вигляді представлено інформацію про стан, швидкість та значущість зміни кліматичних та агрокліматичних показників у сучасний кліматичний період (1981-2010рр), проекції їхньої зміни та її значущість до середин ХХІ століття для сценарію А1В та очікувані середні багаторічні значення у 2021-2050рр. Проекції обчислені за даними регіональної кліматичної моделі REMO, ініційованою глобальною моделлю ЕСНАМ5

Електронний Атлас містить набори карт, об’єднаних у тематичні розділи і підрозділи. Для формування цілісного уявлення про зміни кліматичної системи  України  карти  згруповані у два  тематичні   розділи:

«Кліматичні умови» та «Агрокліматичні умови вирощування сільськогосподарських культур».

Розділ «Кліматичні умови» містить підрозділи з інформацією про кількісні характеристики термічного режиму, режиму зволоження, вітру та спеціалізовані кліматичні індекси, які використовують у різних галузях економіки. У підрозділі «Термічний режим» представлено інформацію про мінімальну (Тмін), максимальну (Тмакс) та середню (Тср) за рік та сезон температуру повітря, кількість днів та максимальну за рік тривалість періоду зі спекою (Тмакс≥25°С), з морозом (Тмін<0°C), з сильним морозом (Тмін<-20°C) та мінімальною температурою нижче -10°C, кількість теплих днів (Тср≥0°С), літніх днів (Тср≥15°С), днів з вегетацією (Тср≥5°С) та активною  вегетацією(Тср≥10°С),  кількість  тропічних  ночей (Тмін≥20°С),

днів, що потребують опалення у холодний період (Тср≤8°C) та дати переходу через 0°,5°,10°,15°С весною та восени. Підрозділ «Режим зволоження» містить дані про кількість опадів, відносну вологість та хмарність за рік та сезон, кількість днів та максимальну за рік тривалість періоду з опадами та без опадів, кількість днів з опадами більше 5, 15, 30 та 50 мм за добу, максимальну кількість опадів за добу, хмарність та кількість посушливих днів. У підрозділі «Режим вітру» представлено інформацію про середню та максимальну за рік і сезон швидкість вітру, кількість днів за рік з максимальною швидкістю вітру більше 10 та 15 м/c. З підрозділу «Спеціалізовані кліматичні індекси» можна дізнатись про суворість зими (індекс Бодмана), пожежну небезпеку (індекс Нестерова) та вологозабезпеченість території (гідротермічний коефіцієнт Селянинова, індекси Шашко, Іванова, Колоскова, Майєра, Ланга, Воробйова).

У розділі «Агрокліматичні умови вирощування сільськогосподарських культур» представлено інформацію про сприятливість агрокліматичних умов для вирощування основних польових культур (озимої пшениці, ярого ячменю, кукурудзи) в Україні за ступенем їх волого- і теплозабезпеченості у різні періоди вегетаційних циклів, їх зміну у сучасний кліматичний період, можливі зміни та очікувані значення до середини ХХІ ст. для усіх областей України. Оцінка несприятливих явищ для формування урожайності польових культур була проведена  на основі гідрометеорологічного блоку моделі «Погода-урожай» УкрГМІ.

Програмний компонент електронного атласу розроблений на платформі Microsoft .NET 4.0 з використанням графічного інтерфейсу Windows Forms та мови програмування C#. Інтерфейс атласу має вигляд єдиної форми вікна з розміщеними на них елементами управління, що відповідають за візуальне представлення картографічного та табличного матеріалу бази даних атласу.

З метою компресії даних та забезпечення мобільності атласу його інформаційне наповнення розміщено у реляційній базі даних. Вибірка матеріалів з бази даних відбувається на основі унікальної комбінації індексів обраного розділу, часового періоду, показника, сезону року або фази розвитку сільськогосподарської культури. Цей аспект зумовлює включення до системних вимог Атласу наявність на ЕОМ встановленого екземпляру СУБД Micrsofot SQL Server 2016. Зважаючи на велику  кількість картографічного матеріалу, карти зберігаються у вигляді BLOB (Binary Large Object) та перетворюються у формат jpg-зображення безпосередньо у процесі користування атласом.

В Атлас інтегровані інструменти керування базою даних для редагування її наповнення та контролю наявності даних. Довідковий  розділ містить інформацію про рівні статистичної значимості, використані для оцінки значимості швидкості зміни показників та правила читання карт для коректного розуміння відображеної на них інформації.