«

»

АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБРОБКИ ДАНИХ КУЛЕПІЛОТНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ

Єшану О.Є.

Одеський державний екологічний університет


У рамках дослідження для метеорологічного забезпечення парашутних стрибків розроблено програмне забезпечення «КПС» («Кулепілотні спостереження»). Його призначенням є автоматизація обробки даних кулепілотних спостережень, прогностичних даних чисельних моделей або будь-яких інших даних про вітер з метою використання результатів розрахунку під час організації та проведення парашутних стрибків.

Використання результатів розрахунку за допомогою зазначеного програмного забезпечення дозволяє встановити знос парашута від точки викиду й розробити рекомендації щодо вибору координат точки викиду.

В якості інструменту для розробки «КПС» було використано інтегроване середовище розробки Embarcadero C++Builder XE4, що входить до складу Embarcadero RAD Studio XE4. Для візуалізації графіків задіяні можливості бібліотеки графічних компонентів TeeChart Pro, розробленої компанією «Steema Software SL». Основним методом  розробки програми є візуальне об’єктно-орієнтоване програмування мовою C++. Геодезичні обчислення виконуються в системі координат WGS-84.

Програма «КПС» забезпечує:

а) повнофункціональний графічний інтерфейс користувача для введення та відображення даних у двох форматах (у вигляді кутів  або даних про вітер на висотах);

б) можливість збереження вихідних даних (у двох форматах) у вигляді текстового файлу, а також завантаження даних, збережених раніше;

в) додаткові процедури з редагування та інтерпретації вихідних даних, що дозволяють швидку модифікацію даних в польових умовах: сортування стовбців даних, а також можливість ідентифікації та урахування наявності неповних або відсутніх даних;

г) графічне відображення тривимірного профілю та годографу вітру, проекції траєкторії кулі-пілота на поверхню землі та зносу парашута в полярній системі координат, а також побудову графіка вертикального профілю швидкості вітру по висотах;

ґ) можливість зміни параметрів побудованих графіків: поворот тривимірних графіків навколо осей, масштабування осей та ін.;

д) табличне відображення напрямку та швидкості вітру по висотах;

е) розрахунок напрямку та швидкості середнього вітру в шарі стрибка (при використанні даних про вітер розрахунок базується на основі формул балістичного вітру, наведених в [1, 2]), а також положення точки викиду.

Вихідними даними є результати кулепілотних спостережень, які у відповідні поля віконного інтерфейсу програми (у вкладці «Дані про кути (куля-пілот)», представленій на рис. 1) вводить користувач, а саме:

а) вертикальна швидкість кулі-пілота (м/хв);

б) висота стрибка (м) – висота, на якій відбувається розкриття парашута (вільне падіння парашутиста не враховується);

в) наявний набір даних кулепілотних спостережень з будь-якими часовими інтервалами між окремими вимірюваннями (по рядках таблиці) у форматі «час (хв) – горизонтальний кут (град.) – вертикальний кут (град.)».

Рисунок 1 – Інтерфейс програмного забезпечення «КПС».


Список використаної літератури

  1. Corley M.S., Yakimenko O.A. Computation of the safety fans for multistage aerodelivery systems // 20th AIAA Aerodynamic Decelerator Systems Technology Conference and Seminar and 18th AIAA Lighter-Than-Air Systems Technology Conference and AIAA Balloon Systems Conference 2009, Seattle, Washington, 4-7 May 2009. – USA: American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA), 2009. – P. 1095–1107. – AIAA 2009- 3003. – DOI 2514/6.2009-3003.
  2. Precision Aerial Delivery Systems: Modeling, Dynamics, and Control / ed. by Oleg A. Yakimenko. – Arlington (VA): American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA), 2015. – 937 p. – (Progress in Astronautics and Aeronautics). – ISBN 978-1-62410-195-3.