«

»

ВНЕСОК БЛОКУВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У ФОРМУВАННЯ ЗНАЧНИХ ДОБОВИХ АНОМАЛІЙ ТЕМПЕРАТУРИ ТА ОПАДІВ В УКРАЇНІ

Базалєєва Ю.О., Балабух В.О., к.геогр.н., ст.н.сп.


Блокування західного перенесення повітряних мас у середніх  широтах, належить до основних форм меридіональної циркуляції атмосфери, які зумовлюють великі аномалії метеорологічних величин та значну кількість небезпечних і стихійних явищ погоди. Важливим показником впливу блокувальних  процесів на погодні  умови є величина  їх внеску у повторюваність кількості днів з екстремальними погодними умовами та кількість випадків з  небезпечними явищами погоди.

Для території України проведено оцінка внеску блокування західного перенесення повітряних мас у середній тропосфері та території Євроатлантичного сектору північної півкулі у повторюваність кількості днів із значними аномаліями (≥5°С) середньої, мінімальної, максимальної за добу температури повітря, значними аномаліями (≥20%) добової кількості опадів, кількість випадків із сильним вітром (≥25 м/c) та сильним дощем (15мм і більше за 12 год і менше) у 1981-2010рр. Внесок блокувальних процесів у повторюваність значних добових аномалій температури і опадів визначався для теплого і холодного періодів окремо. Дослідження блокувальних процесів проводили за щоденними даними висоти  геопотенціалу 500 гПа реаналізу  ERA-Interim  ECMWF у вузлах регулярної сітки з кроком 1,5° у період 1981-2010рр. Блокування у кожній точці сітки ідентифікували за умови, коли додатні аномалії лапласіану геопотенціалу перевищували граничне значення (стандартне відхилення геопотенціалу) і зберігались 5 днів і більше. Відбирали випадки, коли такі умови спостерігались над   територією   України.   Для   кожної   області визначали середнє за добу значення аномалії температури повітря, опадів, кількість випадків із сильним вітром та дощем за рік і для кожної дати із значними аномаліями та небезпечними явищами погоди визначали наявність/відсутність в даному регіоні блокування. За отриманими даними обчислювали відсоток за рік днів зі значними аномаліями метеорологічних величин та днів з небезпечними явищами погоди в регіоні, які спостерігались при наявності блокування. Обчислювали їхні середні багаторічні значення.  Аномалії визначали як відхилення добових значень температури і опадів від багаторічного середнього за період 1981-2010 рр Проведені дослідження показали, що блокувальні процеси зумовлюють у середньому 35% днів із значними додатними аномаліями середньої за добу температури повітря, що спостерігаються на всій території України у теплий період. У холодний період цей внесок майже втричі менший  – 13%.  Найбільше  їх вплив  відмічається  на  сході країни, особливо у теплий період і сягає 46% у Луганській області. Внесок блокувальних процесів у повторюваність значних від’ємних аномалій середньої за добу температури повітря значно більший, ніж додатних, особливо у холодний період і сягає 40-50%. Аналіз впливу блокування на повторюваність числа днів із значними аномаліями максимальної та мінімальної за добу температури повітря показав, що цей процес більше впливає на формування значних від’ємних аномалій екстремальних температур (40-53%), ніж додатних (16-44%).

Встановлено, що блокувальні процеси зумовлюють від 40 до 45% днів зі значним дефіцитом опадів в Україні. У холодний період такий вплив зберігається на всій території країни, за винятком південно-західних і центральних областей, де він зменшується на 10%. Проте, внесок у формування значних додатних добових аномалій опадів (надлишку вологи) у цьому регіоні на 5-10% більший, ніж на решті території країни і становить 35-40%. У теплий період він посилюється (45-50%) і охоплює уже не лише південні та центральні області країни, а й східні. У західних  та північних областях внесок блокінгів у повторюваність кількості днів зі значними додатними добовими аномаліями опадів становить 35-40%. Внесок блокування західного переносу у повторюваність випадків небезпечних опадів перевищує 50% у західних, північних, центральних областях, на північному сході країни та в АР Крим. При цьому в північних областях він на 10-15% більший, ніж у південних.

Від 20 до 30% днів із сильним вітром у східних та південно-східних областях країни зумовлені блокувальними процесами. Їх вплив зменшується з південного сходу на північний захід і на Правобережному Поліссі становить менше 10%. На відміну від числа днів, кількість  випадків з сильним вітром, зумовлена блокуванням західного переносу повітряних мас, майже вдвічі більша і сягає 60% і вище. При цьому на території України виділяється вузька смуга, що має найбільшу повторюваність і поширюється із заходу на схід в широтному напрямку через центральні області країни. Вона відповідає зоні великих баричних градієнтів, яка розділяє область високого тиску, розташовану на північ і північний схід і заблоковану область низького тиску на південному заході країни. Внесок блокінгів у цій зоні в повторюваність кількості випадків сильного вітру коливається від 68% на заходу у Тернопільській області до 53% у Харківській і Донецькій. На північ і південь від цієї зони вплив блокуючих процесів зменшується. При цьому у північних областях країни він значно менший ніж у південних завдяки тому, що ця територія перебуває під впливом антициклону, на відміну від південних областей, де переважає циклонічна циркуляція і швидкість вітру, відповідно, є  більшою.