«

»

ФОРМУВАННЯ НИЗЬКИХ СТРУМЕНІВ НАД ПІВДНЕМ УКРАЇНИ У ТЕПЛЕ ПІВРІЧЧЯ

Г.П. Івус, к.геогр.н., проф., Е.В. Агайар, к.геогр.н., доц., А.Б. Семергей-Чумаченко, к.геогр.н., доц., А.П. Дмитренко, асп.


Вимоги до безпеки господарської, авіакосмічної та інших сфер антропогенної діяльності в нижньому двокілометровому шарі атмосфери, необхідність моніторингу рівня забруднення повітря і забезпечення  захисту населення у випадках техногенних і природних катастроф, зв’язок струминної течії нижніх рівнів (СТНР) з небезпечними та стихійними гідрометеорологічними явищами роблять проблему детального вивчення режиму температурно-вітрових аномалій першочерговою.

Діагноз і прогноз СТНР атмосфери є найбільш складною проблемою синоптичної метеорології. Це пояснюється тим, що контактні вимірювання характеристик СТНР практично не реальні із-за малого розміру самих СТНР і їх нерівномірного розташування в просторі. Тому виявлення і, тим більш, прогноз СТНР можливий лише за типом макро- і мезомасштабних баричних полів та цілому комплексу характеристик глобального і локального типу, присутній в самому процесі утворення струменів.

В якості вихідних матеріалів використовуються данні аерологічного зондування на станціях Одеса і Сімферополь за 00 UTC теплих піврічь 2001-2010 рр. Для уточнення конкретних синоптичних ситуацій долучались також синоптичні карти усіх рівнів (кільцева, приземна, АТ-925, АТ-850, АТ-700, АТ-500, ВТ-500/1000) з архіву АРМсин кафедри.

За період дослідження в Одесі проведено 1219 (67 %) випусків радіозондів, а в Сімферополі – 1054 (58 %). Незважаючи на порівняно невелику різницю в кількості випусків, над Одесою СТНР утворювались частіше в два рази (94 випадки), чим над Сімферополем (46 випадків). Чому, мабуть, сприяють орографічні особливості території, на якій розташована Одеса.

Одеса розташована на Причорноморській низовині, а  Сімферополь — над річкою Салгір, на північних схилах Кримських гір, між двома пасмами його передгір’я. Вплив рельєфу на метеорологічні величини різнобічний і визначається зміною висоти місцевості над рівнем моря, різноманітністю форм рельєфу, крутизною схилів та їх орієнтацією відносно сторін світу та повітряних течій. Значний вплив на метеорологічні параметри, в тому  числі й вітер приземного шару атмосфери, впливає ландшафт. У Степу більша частина території розорана і зайнята культурною рослинністю, ліси збереглися лише у вигляді невеликих ділянок і становлять 9 %. Для Криму характерна висотна поясність ландшафтів. На схилах Кримських гір переважають ліси з дуба, бука, сосни, на яйлах — гірсько-степова рослинність, на Південному березі Криму — дубово-ялівцеві ліси (3,5 %) з домішками листопадних та вічнозелених рослин   середньоземноморського типу. Різноманітність земної поверхні у теплий період року значною мірою впливає на формування контрастів у розподілі температури, конвекції, швидкості та напряму вітру, як у поверхні землі, так і у граничному шарі.

Низькотропосферні струмені частіше розташовуються в 300 — кілометровій зоні перед теплим фронтом, попереду чи перетинаючи холодний фронт і в штормовій зоні зіткнення анти- і циклонічних циркуляцій. В залежності від місця їх розташування вони будуть  мати різну інтенсивність (за типом Куетта або Пуазейля) і протяжність, тобто відноситись до мезо- або α — синоптичного масштабу. У теплу пору року над Одесою і Сімферополем в основному спостерігаються плоскі підінверсійні струмені по типу течій Куетта. Їх інтенсивність не перевищує 16 – 17 м×с-1, а товщина 100 – 200 м.

Найбільш інтенсивна ( 34 м×с-1 ) струминна течія відмічена над Одесою   25.06.2009 року.   Територія   України   знаходилась   між   двома баричними утвореннями: циклоном з центром над Белградом і обширним антициклоном, центр якого знаходився в районі Архангельська. Це струмінь по типу течії Пуазейля, коли мало місце тривале за часом меридіональне вторгнення впродовж декількох діб.

Над Сімферополем 04.07.2001 р. у граничному шарі атмосфери сформувався каскадний профіль СТНР (рис.1), при наявності приземної інверсії до висоти 160 м, інтенсивністю 1,6 °С. Утворенню струменя сприяли, як синоптичний процес, так і рельєф місцевості.

Рис. 1 — Вертикальний профіль швидкості вітру та температури при інтенсивному СТНР над Сімферополем 04.07.2001 р. (1 — швидкості вітру, 2 –температура)

Коли Сімферополь знаходиться між двома баричними утвореннями: гребнем антициклону і улоговиною циклону.