«

»

День працівників гідрометеорологічної служби України

«Сонце радує, дощик освіжає, вітер бадьорить, сніг наповнює серце веселощами: не буває поганої погоди, а є тільки різновиди гарної»

Джон Раскин

«У світі є сім-вісім категорій явищ, про які варто було б говорити, і одне з них — погода»

Енні Діллард

День працівників гідрометеорологічної служби України

19 листопада в Україні щорічно відзначається

День працівників гідрометеорологічної служби, встановлений

Указом Президента України від 11 березня 2003 року

№ 208/2003

Коротка історична довідка

     Перші інструментальні метеорологічні спостереження на території України розпочаті у Києві в 1771 році.

     Наприкінці XVIII ст. систематичні спостереження за погодою, рівнем води у р. Дніпро біля Києва почав проводити видатний громадський діяч і вчений М.Ф.Берлінський. Мережу метеорологічних спостережень на південному заході Російської імперії організував О.В.Колосовський. Вона розміщувалася від Бесарабії до Криму та від Одеси до Чернігова. До 1914 року на території України майже в кожній губернії існували свої мережі гідрометеорологічних спостережень. Вони утримувалися за рахунок бюджету губерній. Свій організаційний початок гідрометеорологічна служба України бере з 19-го листопада 1921 року, коли Декретом Народних Комісарів УРСР була створена єдина українська метеорологічна служба – Укрмет. У грудні 1929 року організований Гідрометеорологічний комітет, до складу якого ввійшли всі метеорологічні та гідрологічні служби, що існували в Україні.

     Під час Великої Вітчизняної війни Гідрометеорологічна служба України входила до складу Збройних Сил СРСР, і основна увага приділялась гідрометеорологічному забезпеченню діючої армії.

     У післявоєнні роки, після відновлення кадрового потенціалу, почався планомірний розвиток Гідрометеорологічної служби України. Основу цієї роботи складало забезпечення її сталого функціонування, розширення об`ємів і підвищення якості спостережень, удосконалення засобів збору та обробки інформації, застосування потужних електронно-обчислювальних машин, широке впровадження аерологічних спостережень.

Сьогодення

     Національна гідрометеорологічна служба, яка функціонує у складі ДСНС України та відіграє ключову роль в отриманні даних про поточні та очікувані гідрометеорологічні умови, сучасний клімат, його можливі коливаннях та зміни в майбутньому, прогнозування та попередження стихійних гідрометеорологічних явищ. Повсякденна цілодобова робота метеорологів, гідрологів, синоптиків дає можливість завчасно вжити заходів до запобігання можливих збитків від небезпечних явищ погоди.

     Основу системи спостережень складають 124 метеорологічні станції, 22 авіаметеорологічні, сім аерологічних, п’ять радіолокаційних, понад 25 гідрологічних станцій і підрозділів, 10 морських, три спеціалізовані агрометеорологічні, дві воднобалансові, дві сніголавинні, одна селестокова, озерні станції на водосховищах, 341 гідрологічний річковий, 59 озерних, 10 морських постів, значна кількість метеорологічних та агрометеорологічних постів. Базові спостереження за забрудненням атмосферного повітря проводяться на 129 стаціонарних постах у 39 містах, поверхневих вод суші у 201 пункті, морських вод у 56 пунктах, ґрунтів у 19 адміністративних районах. В Україні функціонує розгалужена радіометрична мережа. Гідрометеорологічна служба України має експедиційні судна річкового, озерного та морського типу. Обласні та регіональні центри здійснюють збір, узагальнення даних спостережень для випуску основного продукту гідрометеорологічної служби – прогнозів та створення відповідних баз і банків даних.

     Щорічно організації гідрометеорологічної служби країни дають близько 275 тисяч прогнозів і попереджень, у тому числі близько 1,5 тисяч оперативних інформацій і спеціальних доповідей; більше 7 тисяч щоденних гідрометеорологічних бюлетенів, близько тисячі агрометбюлетеней, близько 80 тисяч метеорологічних і 100 тисяч авіаметеорологічних прогнозів, близько 5 тисяч попереджень про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища.

     Гідрометеорологічна служба належить до однієї з найбільш науковоємних галузей. На гідрометеорологічній мережі спостережень експлуатується понад 22 тисяч засобів вимірювальної техніки гідрометеорологічного та аналітичного призначення, автоматизованих метеорологічних станцій, метеорологічних та аерологічних радіолокаторів, станцій прийому супутникової інформації тощо.

     Україна є членом-засновником Всесвітньої Метеорологічної Організації (ВМО) з 1948 року. Гідрометслужба МНС бере участь у виконанні зобов’язань країни з міжнародного обміну оперативними даними. Інформація з 37 метеорологічних і 9 аерологічних станцій постійно надходить до Глобальної системи телезв’язку ВМО.

     Головним завданням гідрометеорологічної служби залишається забезпечення стійкого функціонування державної системи гідрометеорологічних спостережень і прогнозування, її подальший технічний та технологічний розвиток, удосконалення системи гідрометеорологічного забезпечення органів державної влади, галузей економіки та населення, перш за все, під час загрози формування, розвитку та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій гідрометеорологічного походження.

   Протягом свого функціонування гідрометеорологічній службі незалежної України вдалося виростити і зберегти головне своє багатство – високоосвічених професіоналів, відданих своїй справі ентузіастів, багато з яких мають державні нагороди, відомчі відзнаки. Саме висока кваліфікація, енергія і любов до своєї справи більш ніж 5 тисяч працівників всіх рівнів дає можливість державній гідрометеорологічній службі належним чином виконувати свої завдання.

    Головною кузнею висококваліфікованих кадрів для гідрометеорологічної служби не тільки України, а й багатьох інших країн світу з 1932 року і понині залишається Одеський державний екологічний університет (Одеський гідрометеорологічний інститут до 2001р.). З діяльністю нашого навчального закладу пов’язані імена таких визначних діячів гідрометеорологічної науки, як Грінвальда Д.І.,
Кобуса Г.Л., Бурмана Е.А., Раєвського О.М., Бефані А.М. та Бефані Н.Ф., Ківганова А.Ф., Шнайдмана В.А., Синициної Н.І. та багатьох інших.

    Сьогодні в нашому університеті існує багато різних наукових шкіл, які допомагають розвивати гідрометеорологічну науку в Україні та виконують підготовку кадрів для Української гідрометеорологічної служби.

  З нагоди професійного свята, деканат гідрометеорологічного інституту

вітає усіх співробітників ОДЕКУ з Днем працівників гідрометеорологічної служби України.

Зичимо гарного настрою, невичерпного оптимізму та енергії, підкорення нових професійних вершин,

доброї погоди у Ваших родинах та посмішок на Ваших обличчях!