Категорія Архів: Агрометеорологія

ОСОБЛИВОСТІ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВОЇ МІНЛИВІСТЬ ВРОЖАЇВ ЯРОГО ЯЧМЕНЮ В РОЗРІЗІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Барсукова О.А., к.геогр.н., доц., Гомон А.С., Колун А.О. магістри

Одеський державний екологічний університет

Багатьма дослідниками визнається, що найкращим інтегральним показником ступеня сприяння грунтово-кліматичних умов території для сільськогосподарських культур є їх врожайність. Вперше використання цього показника було запропоновано П.І. Колосковим [1]. Їм складена серія схематичних карт районування території СНД по врожайності одинадцяти зернових і зернобобових культур з аналізом …

Continue reading »

ВПЛИВ ЗМІН КЛІМАТУ НА АГРОКЛІМАТИЧНІ УМОВИ ВИРОЩУВАННЯ ЯРОГО ЯЧМЕНЮ В ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Божко Л.Ю., к.геогр.н., доц., Барсукова О.А., к.геогр.н., доц.

Одеський державний екологічний університет

Загострення світової продовольчої проблеми викликано не тільки високими темпами зростання населення у світі, які випереджають виробництво продуктів харчування, але й змінами клімату та посиленням процесів опустелення, особливо на африканському континенті. На фоні  цих змін скорочується ресурс орнопридатних земель, спостерігається збільшення  використання  …

Continue reading »

ОЦІНКА АГРОКЛІМАТИЧНИХ РЕСУРСІВ ПЕРЕЗИМІВЛІ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ В СТЕПОВІЙ ЗОНІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗМІНИ КЛІМАТУ

Божко Л.Ю., к.геогр.н., доц., Борденюк Т.С. магістр

Одеський державний екологічний університет

В Україні, як і у світовому рослинництві, зернові культури займають найбільші посівні площі, що свідчить про їх виключно важливе продовольче, кормове і сировинне значення в народному господарстві. Серед зернових культур в Україні чільне місце займає озима пшениця.

Основне …

Continue reading »

Older posts «

» Нові повідомлення