Категорія Архів: Гідрометеорологічна освіта

ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНА ОСВІТА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Монюшко М.М., к.геогр.н., доцент

Одеський державний екологічний університет

Головна увага у доповіді приділяється питанням навчання і професійній підготовці кадрів у сфері гідрометеорології і суміжних з нею областей. Одеський державний екологічний університет є провідним ВНЗ в системі вищої гідрометеорологічної освіти України і складає основу професійної підготовки кадрів для Українського гідрометеорологічного центру Державної служби України …

Continue reading »

ПРО НЕОБХІДНІСТЬ УЗГОДЖЕННЯ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ГІДРОЛОГІВ В КОНТЕКСТІ БАСЕЙНОВОГО ПРИНЦИПУ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

Холоденко В.С., к.геогр.н., Галік О.І., к.с.-г.н., Будз О.П., к.т.н., Косяк Д.С., к.геогр.н.

Національний університет водного господарства та природокористування

Актуальність проблеми раціонального використання природних ресурсів, зокрема водних, відновлення екосистем, захисту територій і населених пунктів від руйнівної дії вод стала одним із чинників національної безпеки України.

Все це зумовлює підвищення вимог до якості …

Continue reading »

ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНА ОСВІТА: ПЕРСПЕКТИВИ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Шахман І.О. к.геогр.н., доцент, Лобода Н.С. д.геогр.н., професор

Херсонський державний аграрний університет,

Одеський державний екологічний університет

Входження української освіти в європейський освітній простір потребує реформування всіх її ланок, насамперед загальної середньої освіти [1]. Нові підходи до організації освіти у старшій школі закладено в Національній доктрині розвитку освіти (2002), законі України «Про загальну середню …

Continue reading »

Older posts «