Категорія Архів: Океанологія

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ШЕЛЬФОВУЮ ЗОНУ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЧЕРНОГО МОРЯ

Берлинский Н.А., д.геогр.н., проф., Сафранов Т.А., д.г-м.г., проф. Одесский государственный экологический университет.

На современном этапе актуальные проблемы океанологии обусловлены сложным комплексом причинно-следственных связей. Разработка теоретических и прикладных аспектов региональной океанологии должна занимать основную нишу исследований. Однако, экономическая и геополитическая ситуация в Черноморском регионе накладывает свой отпечаток, ограничивая возможности для проведения необходимых исследований. Большое внимание …

Continue reading »

ВПЛИВ РЕЛЬЄФУ НА ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНІ ЯВИЩА В ЗОНАХ МОРСЬКИХ УЗБЕРЕЖ

Комлєв О.О., д.г.н., професор

Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

В зонах морських узбереж помірного, субтропічного, тропічного кліматичних поясів важливу роль у речовинно-енергетичних обмінах у тропосфері відіграє бризова циркуляція. Бризи діють практично постійно весь рік у вузькій смузі берегової лініїта, враховуючи її загальну довжину, мають планетарне значення. Для бризів характерні постійні відтворення градієнтних …

Continue reading »

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ РОБОТИЗОВАНИХ КОМПЛЕКСІВ В ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ

Кучеренко Н.В., Капочкіна М.Б.

НДЦ ЗС України «Державний океананіум».

Донедавна в провідних країнах Світу стан застосування дистанційних методів гідрометеорологічного моніторингу передбачав виключно супутникові системи. Відповідно до орбітальних характеристик супутникових систем, кількості апаратів в угрупуванні, ширини смуги сканування формуються показники покриття та оновлення інформації. В певній мірі від орбітальних показників (висота та швидкість  руху) …

Continue reading »

Older posts «