Категорія Архів: Метеорологія

ОБРАБОТКА ДАННЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ РАДАРОВ В УГИФИЦИРОВАННОМ ФОРМАТЕ

Иванов С.В., д.геогр.н., Паламарчук Ю.О., к.геогр.н., Рубан И.Г., к.ф.-м.н.

Одесский Государственный Экологический Университет

Исследование мезомасштабных процессов вышло на передовой рубеж наук об атмосфере после того, как были созданы новые возможности отслеживания локальных и региональных метеорологических явлений с использованием дистанционных методов зондирования с высоким разрешением. Переход на цифровую обработку сигналов позволил получить количественные оценки …

Continue reading »

ФОРМУВАННЯ НИЗЬКИХ СТРУМЕНІВ НАД ПІВДНЕМ УКРАЇНИ У ТЕПЛЕ ПІВРІЧЧЯ

Г.П. Івус, к.геогр.н., проф., Е.В. Агайар, к.геогр.н., доц., А.Б. Семергей-Чумаченко, к.геогр.н., доц., А.П. Дмитренко, асп.

Вимоги до безпеки господарської, авіакосмічної та інших сфер антропогенної діяльності в нижньому двокілометровому шарі атмосфери, необхідність моніторингу рівня забруднення повітря і забезпечення  захисту населення у випадках техногенних і природних катастроф, зв’язок струминної течії нижніх рівнів (СТНР) з небезпечними …

Continue reading »

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАТИСТИЧНИМИ ПРОГНОЗАМИ ВИСОКИХ РІВНІВ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

Козленко Т.В., Кіптенко Є.М., к.г.н.

Український гідрометеорологічний інститут

Однією із важливих складових програми захисту атмосферного повітря від забруднення є своєчасне і ефективне прогнозування погодних умов, які сприяють формуванню високих рівнів забруднення.

Розвиток методів прогнозування щодо забруднення атмосферного повітря ґрунтується на результатах теоретичних і експериментальних досліджень закономірностей поширення домішок від забруднювальних джерел. …

Continue reading »

Older posts «

» Нові повідомлення