Категорія Архів: Гідрологія

ФОРМУВАННЯ МАКСИМАЛЬНОГО СТОКУ ДОЩОВИХ ПАВОДКІВ НА МАЛИХ ВОДОЗБОРАХ В УМОВАХ ВЕРХНЬОГО ПОДНІПРОВ’Я (ПО ДАНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ПРИДЕСНЯНСЬКОЇ ВОДНОБАЛАНСОВОЇ СТАНЦІЇ)

Бояринцев Є.Л., к.геогр.н., доц., Гопченко Є.Д., д.геогр.н., проф., Сербов М.Г., к.геогр.н., доц.

Одеський державний екологічний університет

Придеснянська воднобалансова станція (ПДВБС) знаходиться в 40 км від м. Новгород-Сіверського, між селами Покошичі та Криски Коропского району Чернігівської області. Пункти спостережень станції розташовані на водозборах р. Головесні і частково р. Ліски – правобережних притоках р. Десни …

Continue reading »

ПРО ЗНАЧЕННЯ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РОБОТІ БАСЕЙНОВИХ УПРАВЛІНЬ ВОДНИХ РЕСУРСІВ (БУВР)

Будз О.П., к.т.н., Галік О.І., к.с.-г.н., Холоденко В.С., к.геогр.н., Косяк Д.С., к.геогр.н.

Національний університет водного господарства та природокористування

Пріоритетними напрямами розвитку водогосподарської галузі є реалізація нової водогосподарської політики в Україні – застосування концепції басейнового управління використання та охорони водних ресурсів.

Басейнові управління водних ресурсів (БУВР) – це є бюджетні неприбуткові водогосподарські …

Continue reading »

ОЦІНКА ОДНОРІДНОСТІ РЯДІВ СПОСТЕРЕЖЕНЬ МАКСИМАЛЬНИХ РІВНІВ ВОДИ ВЕСНЯНОГО ВОДОПІЛЛЯ В БАСЕЙНІ Р. СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ

Василенко Є.В., к.геогр .н.

Український гідрометеорологічний інститут ДСНС України та НАН України

Статистична обробка гідрологічних рядів передбачає однорідність вихідних даних і їх випадкових характеристик. Часовий ряд відображає об’єктивність гідрологічного процесу при умові однорідності даних спостережень. Таким чином, в умовах активного антропогенного впливу  на водний режим, важливе значення має аналіз однорідності вихідної гідрологічної інформації.

Continue reading »

Older posts «

» Нові повідомлення