Категорія Архів: Гідрологія

МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО РЕЖИМУ РІВНІВ І МІНЕРАЛІЗАЦІЇ ВОДИ КУЯЛЬНИЦЬКОГО ЛИМАНУ ПРИ НАДХОДЖЕННІ МОРСЬКОЇ ВОДИ З ОДЕСЬКОЇ ЗАТОКИ

Гриб О.М., к.геогр.н., доцент

Одеський державний екологічний університет (ОДЕКУ)

В роботі представлені результати імітаційного моделювання та оцінки багаторічної мінливості рівнів і мінералізації води та кількості солей в Куяльницькому лимані при періодичному надходженні до водойми морської води з Одеської затоки трубопроводом «море-лиман» та гідрометеорологічних умовах і водогосподарських перетвореннях на басейні лиману, які фактично спостерігалися …

Continue reading »

ОЦІНЮВАННЯ ТЕНДЕНЦІЙ СЕРЕДНЬОРІЧНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ ВОДИ ТА ПОВІТРЯ В БАСЕЙНІ СІВЕРСЬКОГО ДІНЦЯ (В МЕЖАХ УКРАЇНИ)

Баужа Т.О., к.геогр.н.

Український гідрометеорологічний інститут

Температура води є важливою фізичною властивістю річкової системи. Основним фактором, який обумовлює термічний режим річок є температура повітря. Однак однозначність залежності між температурою повітря та температурою води в річках порушується місцевими особливостями, які характерні для річки в цілому або для окремих її ділянок.

Актуальність даного …

Continue reading »

ВИКОРИСТАННЯ СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ ОЦІНКИ ГІДРОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ (НА ПРИКЛАДІ МАЛИХ РІЧОК НИЖНЬОГО ДНІСТРА)

Даус М.Є., к.геогр.н.,доц.

Одеський державний екологічний університет

Особливістю гідрологічних явищ є їх обумовленість складними і різноманітними процесами, які відбуваються впродовж коротких і довготривалих інтервалів часу та зазнають впливу багатьох чинників. Врахувати вплив кожного з природних та антропогенних чинників на формування стоку і гідрохімічних показників неможливо, а якщо прийняти, що вибірки їх характеристик, є …

Continue reading »

Older posts «